God hjernehelse for deg

Forskning – Forebygging – Behandling – Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning.
Hjernerådet representerer 51 organisasjoner. >>
GOD HJERNEHELSE FOR DEG
Forskning Forebygging Behandling Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning. Hjernerådet representerer 51 organisasjoner. >>

Nasjonal hjernehelsestrategi – en milepæl for hjernehelsen

Etter mange års lobbyarbeid fra Hjernerådet lanserte helseministeren Norges og Europas første hjernehelsestrategi. Hjernerådet deltar aktivt i implementeringen.

Nyheter
Norske helsedata må brukes mer effektivt i forskning

Hjernerådet støtter at forskning på norske helsedata må bli enklere. Men helsedata-byråkratiet må ikke økes. Brukermedvirkningen må tydeliggjøres, nordiske registre må vektlegges mer, og helseanalyseplattformen må utredes bedre. LES MER

Fastlegen trener sammen med pasientene

Vil du ha forebyggende medisin mot demens og hjernesykdommer? Som er enkel og billig? Den heter fysisk aktivitet, sa Ole Petter Hjelle på seminaret «Aktiv kropp – sterk hjerne». LES MER

Fagfolk og brukere må samarbeide mer om forskning

Vi må være i øyehøyde med brukerne, sa statssekretær Anne-Grethe Erlandsen på Hjernerådets konferanse om hjernehelse, den første i sitt slag i landet. Dette gjelder både politikere og fagfolk. LES MER

Kommende arrangementer
13. feb. 2018,
Litteraturhuset,
Oslo

750 000 nordmenn rammes av ulike former for hodepine. For mange går det sterkt ut over livskvalitet og jobb. Hør hva ekspertene sier om migrene og hodepine, og hva de venter seg av migrenebehandlingen i tiden framover.

Nyhetsbrev

Følg med på nyheter fra Hjernerådet. Abonner på vårt nyhetsbrev!